ACTIVITATS REFORÇ 23-24

     APRENEM ELS SONS DE LES LLETRES

Cliqueu damunt la imatge








ACTIVITATS CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA 

JUGUEM I APRENEM COM SONEN...

LES VOCALS

LES CONSONANTS..

                      M


                          L

S 
  
T 

  P

PRACTICA...

VOCABULARI



L'ABECEDARI


ACTIVITATS  PER REFORÇAR LES MATEMÀTIQUES 

JOCS MATEMÀTICS


SUDOKUS




TROBA LES DIFERÈNCIES